Sontum Fire & Safety AS

Sontum Fire & Safety AS

Vi leverer produkter og tjenester til Olje & Gass industrien - Onshore/offshore, Maritim industri, Industribygg og landbasert industri, Forsvaret

Telefon + 47 56 31 29 29 | 24t vakttelefon + 47 90 58 90 25 | 

Sontum Fire & Safety AS er totalleverandør av brann- og sikkerhetsutstyr og leverer produkter og tjenester innen brann- og sikkerhet relatert til olje & gass industrien, onshore/offshore, maritim industri, industribygg og landbasert industri samt Forsvaret.

          

Sontum Fire & Safety AS har vært i markedet siden 1983 og vi har pr. i dag 40 kvalifiserte medarbeidere. 

Vi tilbyr: 

 • Planlegging og implementering av periodisk vedlikehold
 • Inspeksjon og resertifisering av brannsikkerhetsutstyr on- og offshore
 • Refylling av slukke-utstyr
 • Trykktesting
 • Vedlikehold og modifisering
 • Produktopplæring
 • Kursvirksomhet innen brann-, førstehjelp og sikkerhet
 • Øvelser

Vi leverer de løsninger våre kunder trenger ihht. sine krav, myndighetskrav og ambisjonsnivå.

Sontum skal arbeide kontinuerlig med produktforbedring og utvikling av kompetanse for å oppnå Sontums mål med hensyn til kvalitet og konkurranseevne. 

Kvalitets- og miljø mål Sontum Fire & Safety 2016

Sontum Fire & Safety AS har en målsetning om å styrke sin markedsandel gjennom økt salgsaktivitet, kortere leveringstider, ved å øke kompetansen generelt gjennom målrettete kurs for de ansatte og ved å opprettholde vår høye leveringspresisjon. I lys av dette betrakter Sontum Fire & Safety AS det som viktig at alle ansatte har god kompetanse og innsikt i gjeldende retningslinjer, arbeidsbeskrivelser og prosedyrer som gjelder for bedriften.  

Mål for kvalitet

Det er Sontums målsetning å redusere kvalitetskostnadene i år 2016 med 10% i forhold til 2015. 

Mål for miljø 

Vi ønsker å bli blant de beste på miljøvennlige produkter ved kontinuerlig være oppdatert på nye miljøvennlige produkter og ved å følge de planlagte opplæringsplaner.

  Følg oss på Facebook   

 

Achilles Godkjent for ansvarsrett ISO9001:2008 ISO14001;2004

 

 

     Sitemap
Sontum Fire & Safety AS og Westcon Group inngår samarbeid

Sontum Fire & Safety AS og Westcon Group inngår samarbeid

Les mer

ALIGN CAPABILITY

------------------------------------------------

Align is a global supplier of technical safety and total fire fighting solutions for the oil and gas industry.

Our market leading brands provide expertise in safety aitomation, pump sustems and fire fighting technology.

Sontum Fire & Safety AS - part of Align

------------------------------------------------

Kurs og øvelser

Brann kan forebygges og begrenses! Sontum tilbyr teoretisk og praktisk opplæring innen brannforebyggende arbeid og tilbyr følgende øvelser/kurs:

 • Brannvernopplæring grunnleggende - BRA11301
 • Brannvernopplæring - heldagskurs - BRA21301
 • Førstehjelpsundervisning - grunnleggende - FOR11301
 • Førstehjelpsundervisning - påbygging - FOR21301
 • Førstehjelpsundervisning - elektropersonell - FOREL11301
 • Hjertestarterkurs - HJE11301
 • Kurs Varmt arbeid - VAR11301 

Vi tilbyr også bistand / gjennomføring av evakueringsøvelser

 • Øvelse – rømning/evakuering - OEV11301
Ta kontakt for tidspunkt og priser!

------------------------------------------------


INERGEN-slokkeanlegg

Sontum Fire & Safety AS er forhandler av Inergen, både onshore og offshore.

For informasjon om Inergen - bruksområder, egenskaper og fordeler, kontakt Stein Erik Stordal på +47 40 48 60 40 eller send en mail på . Ring gjerne og avtal demo av Inergen-slokkegass i vår demo-container.

Les mer HER 

Se innslag på NRK nyheter HER 

------------------------------------------------

F-gass forordningen

EUs forordning (EC) No 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser, samt tilhørende underforordninger, trådte i kraft i Norge 6. mai 2010.  Formålet med forordningen er å redusere utslippene av sterke klimagasser som HFKer, PFKer og SF6.

EU

Tre av våre ansatte har gjennomført opplæring og er nå tilført denne kompetansen og blitt sertifsert ihht. gjeldende krav.

------------------------------------------------

Utleieutstyr

Sontum Fire & Safety AS har en betydlig pool av utleieutstyr.

 • Pusteluftapparater
 • Overlevingsdrakter 
 • Gassmålere
For informasjon om utleieutstyr, kontakt serviceavdelingen på tlf. +47 56 31 29 29 eller send en mail til
For informasjon om utleieutstyr, kontakt serviceavdelingen på tlf. +47 56 31 29 29 eller send en mail til
------------------------------------------------
Sontum-brosjyre

ADRESSE

LENKER

REFERANSER

JOBB

Align søker kandidater:
>> LEDIGE STILLINGER