Service - vedlikehold

Service - vedlikehold

Kontroll, service og vedlikehold av følgende:

  • brannslokkere ihht. NS3910
  • brannslanger ihht. NS-EN671-3
  • trykktesting, kontroll og testing av flatslanger
  • pusteluft-systemer
  • førstehjelpskontroll
  • skilt og merking
  • service og vedlikehold av pumper og annet brann- og sikkerhetsutstyr

ADRESSE

LENKER

REFERANSER

JOBB

Align søker kandidater:
>> LEDIGE STILLINGER