Verksted

Verksted

Kontroll, service og vedlikehold av følgende:

  • brannslokkere ihht. NS3910
  • brannslanger ihht. NS-EN671-3
  • trykktesting, kontroll og testing av flatslanger
  • pusteluft-systemer
  • større anlegg for pulver og skum
I tillegg utfører Sontum Fire & Safety AS følgende ved våre verksteder:

  • trykktesting
  • fylling av ulike typer gass som Inergen, CO2 og Nitrogen
  • fylling av ulike typer pulver og skum
  • service og vedlikehold av pumper og annet brann- og sikkerhetsutstyr
  • andre verkstedstjenester

ADRESSE

LENKER

REFERANSER

JOBB

Align søker kandidater:
>> LEDIGE STILLINGER