Kurs

Kurs

Brann kan forebygges og begrenses!

Veileder til forebyggendeforskriften - § 3 - 3 Opplæring og brannøvelser
I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet.
Med brannvernopplæring menes grunnleggende innføring i:
• Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer i objektet
• Rømningsveier, møteplasser og passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket
• Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet
• Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om brannvernlederens og lederes ansvar,
myndighet og plikter
• Grunnopplæring i bruk av slokkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning
• Branninstrukser og beredskapsplaner 

Sontum Fire & Safety AS tilbyr teoretisk og praktisk opplæring innen brannforebyggende arbeid, førstehjelp, hjertestarter og varmt arbeid. Vi holder hovedsaklig bedriftsinterne kurs men kan i tillegg til standardkursene tilby skreddersydde kurs som beredskapskurs, røyktilvenning etc.

Sontum Fire & Safety AS tilbyr følgende kurs:

  • Brannvernopplæring grunnleggende - BRA11301
  • Brannvernopplæring - heldagskurs - BRA21301
  • Førstehjelpsundervisning - grunnleggende - FOR11301
  • Førstehjelpsundervisning - påbygging - FOR21301
  • Hjertestarterkurs - HJE11301
  • Kurs Varmt arbeid - VAR11301 
En av tilbakemeldingene vi har fått på kursene våre:

«Takk for at dere holder så gode kurs, og får oss ansatte engasjerte og åpner øynene våre. Dette kan alle klare, og det har dere formidlet på en god måte!»

Ta kontakt for kursdatoer på telefon 40486040 eller send en mail til

ADRESSE

LENKER

REFERANSER

JOBB

Align søker kandidater:
>> LEDIGE STILLINGER