Nyttig

Nyttig

"Redde, varsle, slokke" er en enkel huskeregel for hvordan du bør opptre ved brann:

1. REDDE: 
Sørg for å varsle alle som oppholder seg i huset. Hjelp hverandre ut til møteplassen, som dere har blitt enige om på forhånd. Sjekk at alle har kommet seg ut.

2. VARSLE: 
Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Oppgi nøyaktig adresse. Dette bør du også lære barna. Legg ikke på før du har fått beskjed om at du kan gjøre det. Brannvesenet er på vei allerede mens du snakker.

3. SLOKKE
Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slokke. Utsett ikke deg selv eller andre for stor fare. Husk at røyken er svært giftig.

Ta imot og orienter brannvesenet om situasjonen når de kommer. Gi straks beskjed dersom noen mennesker ikke har klart å komme seg ut av huset. Gå ikke selv inn i huset for å redde eventuelle kjæledyr og personlige eiendeler. Overlat dette til brannvesenet.

Hva som er riktig rekkefølge kan variere fra situasjon til situasjon, og noe du må vurdere der og da hvis brann oppstår.

Ingen fasit
Det finnes ingen fasit for hva man skal gjøre dersom røykvarsleren varsler brann. Dette avhenger av barnas alder, hvor mange voksne som er til stede, hvilke rømningsmuligheter familien har og så videre. Dere må finne den ordningen som passer dere best. Noen ting er viktig å huske på:

  • Barn blir redde av brann, og noen barn kan finne på å gjemme seg f.eks. under senga, inni et skap eller lignende.
  • Yngre barn trenger hjelp av voksne for å komme seg ut.
  • Dersom det er flere voksne og barn i boligen, må de voksne avtale seg imellom hvem som tar seg av hvilke barn.
  • Eldre barn kan lære å komme seg ut av boligen på egenhånd.
  • Eldre barn kan også lære å ringe til brannvesenet for å varsle om brann (nødnummer 1-1-0).
  • Avtal et fast møtested utenfor boligen, der alle skal møtes så raskt som mulig for opptelling i en nødssituasjon (f.eks. ved flaggstanga, ved epletreet eller andre steder som er enkle å huske).

(Kilde: Norsk Brannvernforening)

ADRESSE

LENKER

REFERANSER

JOBB

Align søker kandidater:
>> LEDIGE STILLINGER