Øvelse – rømning/evakuering - OEV11301

Målgruppe:
Alle bedrifter og næringsvirksomheter som er pålagt å holde brannøvelser. Det kreves ingen forkunnskaper, men alle ansatte skal kjenne til intern branninstruks og evakueringsrutiner.

Varighet: min. 3 timer


Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 3-3 (forebyggendeforskriften) krever at alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risiko. Dette innebærer at brannøvelse skal avholdes minst én gang per år for de aller fleste virksomheter. Forskriften stiller krav til hvordan slike øvelser planlegges og utføres basert på virksomhetens planverk for tilfelle av brann og evakuering. Det stilles også krav til dokumentasjon av avholdte øvelser.


Sontum Fire & Safety AS tilbyr å planlegge og gjennomføre øvelsen i din virksomhet.

I noen tilfeller samkjøres øvelsen mot det kommunale brannvesenet, med eller uten deres deltakelse. Gjeldende branninstruks bør prøves ut så reellt som mulig, aller helst med en uanmeldt øvelse med røyk. De ansattes reksjon og evne til å gjøre tiltak observeres og noteres og blir grunnlag for evaluering. Det blir utferdiget rapport etter øvelsen.

Etter øvelsen vil de involverte forhåpentligvis være bedre i stand til å takle en situasjon der det er behov for evakuering. Hensikten med en evakueringsøvelse er å trene på å få alle ansatte, gjester, beboere etc. ut av bygningen, installasjonen, bedriften el.l. raskt og effektivt der kravet om egen og andres sikkerhet blir ivaretatt.  

Følgende emner vektlegges:

  • Opplæring
  • Rømningsplaner
  • Intern organisering og rutiner
  • Varsling (til vaktselskap evt. brannvesen)
  • Valg av rømningsvei / sikker rømning
  • Organisering av møteplass
  • Branndokumentasjon - lest og forstått
  • Oversikt over egne ansatte innfor akseptabel tidsramme

Etter gjennomført øvelse, vil vår representant evaluere øvelsen.

Fungerte branninstruksen?

Det blir gjort en oppsummering der alle involverte får en tilbakemelding med tanke på korrekt opptreden, effektiv rømning samt håndtering av savnede og tilskadekomne. Vi vil utarbeide skriftlig rapport i etterkant med oppsummering, avvik og kommentarer. Finnes branndokumentasjonen tilgjengelig og har alle lest og forstått den?

Evakueringsøvelsen skreddersys den enkelte virksomhets ønsker og behov basert på de virksomhet, antall ansatte, beliggenhet, ansattes kunnskapsnivå, antall involverte, evt. sengeliggende pasienter, gjeldende branninstruks, rømningsveier etc.

Ta kontakt for tidspunkt for øvelsen!
Send en mail 

ADRESSE

LENKER

REFERANSER

JOBB

Align søker kandidater:
>> LEDIGE STILLINGER