Testing

Testing

Sontum Fire & Safety AS utfører fullskala-testing av deluge-anlegg offshore. Ved hjelp av personell med spesial-kompetanse gjennomfører vi tester ihht. fastsatte prosedyrer- Det blir videre utferdiget rapporter ihht. fastsatte krav og spesifikasjoner.

ADRESSE

LENKER

REFERANSER

JOBB

Align søker kandidater:
>> LEDIGE STILLINGER