Inergen

Inergen

BRANNSLOKKING - FIRE EXTINGUISHING with INERGEN

INERGEN is a blend of inert atmospheric gases that contains 52% nitrogen, 40% argon, 8% carbon dioxide, used for fire suppression system agent. It is considered a clean agent for use in gaseous fire suppressionapplications. Inergen does not contain halocarbons, and has no ozone depletion potential. It is non-toxic. Inergen is used at design concentrations of 35-50% to lower the concentration of oxygen to a point that cannot support combustion, but still safe for humans.

Inergen er en blanding av inerte atmosfæriske gasser som inneholder 52% nitrogen, 40% argon, 8% karbondioksyd, benyttes til brannslokking. Inergen er ansett som et rent slokkemiddel. Inergen inneholder ikke halogener, og har ingen ozonnedbrytende egenskaper eller potensiale for dette. Inergen er ikke-toksisk. Inergen benyttes ved utforming konsentrasjoner av 35-50% for å senke konsentrasjonen av oksygen til et nivå der "ingenting" kan brenne, men som likevel er sikkert for mennesker.

Slik fungerer Inergen:

Inergen fortrenger oksygen i rommet slik at oksygenkonsentrasjonene i luften blir så lav at flammebrann slokner. Karbondioksidinnholdet i luften øker fra 0,04 % til 4 %. Dette medfører en øking av pustefrekvensen hos personer som måtte oppholde seg i rommet. Denne økingen av pustefrekvensen er ikke betinget av økt fysisk anstrengelse og gir derfor den økte nødvendige oksygentilførsel til kroppens forbrenning. Kroppen er på denne måten i stand til å nyttiggjøre seg oksygenet i luften, selv om det kommer i vesentlig lavere konsentrasjoner enn normalt. På denne måten har man oppnådd en viktig sikkerhetsmessig ting, nemlig at personer som måtte oppholde seg i rommet ikke omkommer på grunn av slokkegassen - i motsetning til nitrogen og karbondioksid, men tilsvarende halon.  

Egenvekt av Inergen i forhold til luft er ca 1,2, men blander seg helt med luften. Gassen er som forventet luktfri og usynlig. 

          Fordeler med INERGEN

 • INERGEN er globalt godkjent av miljøorganisasjoner som erstatning for halon.
 • INERGEN er enkelt og naturlig og kan derfor ikke forårsake fremtidige miljøproblemer.
 • INERGEN kommer fra atmosfæren, ligner atmosfæren og ender i atmosfæren.
 • INERGEN slukker brann ved å fortrenge oksygenet i atmosfæren. Gassen blir innblåst i et område med et kjent volumen og den beregnede gassmengde og reduserer oksygeninnholdet til ca. 12,5 % på få minutter.
 • INERGEN er ikke elektrisk ledende og kan brukes direkte på elektrisk utstyr uten risiko for fryseskader eller dannelse av lysbuer.
 • INERGEN gjør luften mer tørr og ren etter innblåsning. Der oppstår ingen kondensering av luftens vanndamp og dannelsen av korrosiv atmosfære hindres.
 • INERGEN gir ren brannslukking helt uten sekundærskader.
 • INERGEN danner ikke tåke, og fluktveier forblir synlige under innblåsning.
 • INERGEN har gjennom flere enn 1000 installasjoner og tilhørende fullskala prøving vist sin uovertrufne effektivitet i bl.a. maskinrom, IKT-rom, prosessannlegg, tavlerom, arkivrom, kraftverk og lagerrom.
 • Godkjenning foreligger fra Det Norske Veritas og Sjøfartsdirektoratet.
 • Inergen gir ingen følgeskader ved brann som vannskader ved sprinkler, eller andre former for skade slik som ved bruk av kjemiske slukkemidler.  
 • Ved bruk av Inergen vil driftsstans reduseres til ett minimum ettersom man slipper å tørke utstyr og materiell etter bruk. 
 • Inergen vil fungere selv om rør og dyser er skadet, f.eks. etter en eksplosjon, i rommet som beskyttes. (Dette er ikke tilfelle på samme måte for vann og kjemisk baserte systemer.)
 • Inergen egner seg svært godt der det er store materielle verdier som skal beskyttes. Inergen vil ikke skade elektronikk, og slukker branner med liten varmeintensitet før disse får utviklet seg til en stor brann - for eksempel glødebranner i papir.

Inergen er sammensatt av:

 • Nitrogen (N2) - 52 %
 • Argon (Ar) - 40%
 • CO2 - 8%
 • Oksygen (02) - 0%

Luften er sammensatt av:

 • Nitrogen (N2) - 78 %
 • Argon (Ar) - 1%
 • CO2 - 0%
 • Oksygen (02) - 21%

regnet i hele prosenter.

Av dette fremgår at Inergen er sammensatt av gasser som forekommer naturlig i luften (karbondioksidinnholdet i luften er normalt 0,04 %).

Inergen er den eneste slokkegassen på markedet i Norge som kan dokumenteres at den ikke er helseskadelig!

Kilder: 

Brannmannen av: Einar K. Gjessing, tidligere brannsjef i Bergen

Thermax

Zenith Elektro AS


Sontum Fire & Safety AS har utrustet egen container med komplett Inergen-anlegg.

Våre kunder er velkommen til befaring og demo etter avtale - enten hos oss på Ågotnes eller ute hos kunde.

Kontakt Stein Erik Stordal, mob. 40 48 60 40 –

           

ADRESSE

LENKER

REFERANSER

JOBB

Align søker kandidater:
>> LEDIGE STILLINGER