Service - vedlikehold

Service - vedlikehold

Sontum Fire & Safety AS utfører kontroll, service og vedlikehold på brann- og sikkerhetsutstyr på oljeinstallasjoner og fartøy og foretar følgende:

  • kontroll og service på brannslokkere
  • kontroll og service på brannslanger
  • kontroll og testing av flatslanger
  • service og kalibrering av gassmålere
  • pusteluft
  • medisinsk oksygen
  • redningsvester
  • førstehjelpsutstyr
  • kontroll, service og vedlikehold på faste vann- og gass-slokkesystemer vanntåke, Inergen, CO2, kjøkkensystemer, wet-chemical etc.
  • skumanalyser

            

ADRESSE

LENKER

REFERANSER

JOBB

Align søker kandidater:
>> LEDIGE STILLINGER